Wij garanderen een hogere productiviteit én rendement uit uw ICT-investeringen

Omdat werken slimmer kan

Deze bedrijven werken al slimmer samen

Onze kijk op adoptie

Praktisch

digitaal transformeren op de werkvloer

De moderne werkplek benaderd vanuit het werk van mensen.
Van online samenwerken, kennisdelen en communiceren tot aan tijd en taak management.

Persoonlijk

rendement halen uit ICT-middelen

ICT omarmd door de mogelijkheden en verbetering ervan te ervaren.
Directe impact door tijdens het werk direct nieuwe vaardigheden leren toe te passen.

Effectief

samenwerken in de digitale werkomgeving

Betere processen en werkroutines zodat de persoonlijke productiviteit en die van het team stijgt.
De digitale mogelijkheden ontsloten, bereikbaar en concreet gemaakt.

Onze impact, uw resultaat

Verbeter de digitale vaardigheden. Breng alle collega’s op een hoger werkniveau. Werk slimmer met de software op je eigen werkplek. Verhoog je productiviteit door gebruik te maken van de laatste mogelijkheden die de moderne werkplek biedt.

Bespreek werkprocessen met collega’s onderling. Ervaar wat beter kan, stel haperingen vast en ontdek slimme apps en functies. Ontwerp nieuwe werkroutines – of pas ze aan – die het werk makkelijker en de output beter maken.

Stem werkroutines en gedrag op elkaar af. Leer naadloos online samenwerken. Voorkom versie beheer problemen, deel kennis over inhoud en voortgang of werk op afstand samen. Maak werkafspraken zodat een gezamenlijke werkwijze ontstaat.

Stem de digitale gewoonten van medewerkers op elkaar af zodat samenwerken en vernieuwing makkelijker verloopt. Creëer een digitale werkcultuur waar de hele organisatie blijvend van profiteert.

1uur.nu...

Training-def

is gespecialiseerd in adoptie van digitale middelen, met focus op digi­vaardig (samen­)werken, producti­viteit en werkprocessen

Slimwerkenscan-def

biedt inzicht in de adoptie readiness van uw organi­satie over 5 produc­tiviteits­gebieden

Self Support-def

ontwikkelt vaardigheden en biedt kennis in een mix van expertise, training, coaching en selfservice

Persoonlijke coaching-def

Creëert draagvlak en borging door communicatiesupport, train-de-trainer en overdracht van kennis en kunde

Trackrecord-def

heeft een trackrecord bij zowel overheid als bedrijfsleven, van middenbedrijf tot multinational

Samenwerken-def

werkt nationaal en inter­natio­naal samen met sterke partners als Microsoft, LLPA, PWC en House of Performance

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen