Digitale transformatie in de praktijk

Klant: De Nierstichting

Leestijd: < 1 minuut

De situatie

Na de implementatie van Office 365 wilde de Nierstichting de digitale vaardigheid binnen de eigen organisatie te vergroten. Er werd namelijk nog te weinig gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die Office 365 te bieden heeft. Online samenwerken kwam hierdoor niet van de grond.

De knelpunten

Met behulp van onze SlimWerken-Scan, konden we samen met de Nierstichting precies bepalen waar de schoen wrong:
  • Weinig online samenwerken;
  • Veel lokale opslag van bestanden en data;
  • Een beperkt inzicht in de mogelijkheden van Office 365.

Oplossing

De SlimWerken-Scan is bij de Nierstichting ingezet als vertrekpunt, als 0-meting. Op basis van de resultaten die uit de scan voortvloeiden, hebben we duidelijke inzichten verkregen in de digivaardigheid van de medewerkers. Ook hebben we goed in kaart kunnen brengen wat hun behoefte was ten aanzien het gebruik van ICT in hun dagelijks werk. Zo konden we rekening houden met de ambitie van medewerkers en de organisatie. Onze ICT-Coach hielp medewerkers vervolgens over de digitale streep en introduceerde de mogelijkheden van de beschikbare ICT-middelen. Zo ontstond draagvlak voor nieuwe digitale processen en routines.

Resultaat

Er wordt sindsdien meer gecommuniceerd door het stimuleren van Skype-gebruik, bestanden worden steeds meer online opgeslagen en gebruikt en diverse ‘papieren processen’ zijn gedigitaliseerd. Ook ontstond inzicht in besparingen, bijvoorbeeld in de mogelijkheid om netwerkschijven uit te faseren en ingekochte apps te ‘ontdubbelen’, door processen onder te brengen in Office 365.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bekijk onze andere cases:

VIDEO: Slimmer en efficiënter werken

Leestijd: < 1 minuut Na de implementatie van Office 365 wilde de Nierstichting de digitale vaardigheid binnen de eigen organisatie te vergroten. Er werd namelijk nog te weinig gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die Office 365 te bieden heeft. Online samenwerken kwam hierdoor niet van de grond.

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen