Diensten

'Alle adoptie diensten afgestemd op uw doelen en uw digitale middelen'

Klanten over 1uur.nu

Ik wil weten of mijn organisatie productief werkt

Inzicht in adoptie & change readiness.

Slimwerken-scan

Onze scan geeft inzicht in de adoptie- én change readiness van uw organisatie binnnen 7 digital scenario's. We vergelijken de doelstellingen van uw organisatie met de huidige werkwijze en ambitie van uw medewerkers.

Ik wil directe impact op de werkvloer

Productiviteit door persoonlijke coaching.

Coaching

Wij richten ons niet op tools maar brengen vaardigheden bij. Eén voor één coachen we uw medewerkers op een hoger plan. De ICT-Coach leert iedere medewerker slimmer te werken met de software en apparaten die ze al jaren dachten te kennen. Of we helpen ze snel productief te zijn met nieuwe digitale middelen.

Ik wil dat teams efficiënter samenwerken

Team­gericht gedrag door heldere werk­afspraken.

Training

We trainen ook met samenwerkende groepen. We doorbreken ‘oude’ werkwijzen met heldere werkafspraken en verbeterde werkroutines. Zo gaat iedereen in een team vooruit, individueel en collectief. Daardoor werken uw teamleden makkelijker en efficiënter samen.

Ik wil een functionele vraagbaak voor mijn organisatie

Laagdrempelige antwoorden op afstand.

Support

Als medewerkers met hun ICT-middelen aan de slag zijn hebben ze natuurlijk ook behoefte aan ondersteuning. Een plek waar ze met hun functionele vragen terecht kunnen, zoals : “waar vind ik (bv. sneltoetsen)”,  “hoe kan ik (bv. zoeken in Outlook)” of “ik wil (bv. op afstand vergaderen)”.

Ik wil digitale ondersteuning voor elke medewerker

Zelfredzaamheid met moderne middelen.

Self service

Niet iedereen heeft behoefte aan persoon­lijke onder­steuning. Daarom bieden we de mogelijkheid om laag­drempelig te leren op de werk­plek. Met middelen als korte video’s, chatbots, gaming en op maat aanbod van antwoor­den. Zo blijven uw mede­werkers zich efficiënt en continue ontwik­kelen.

Ik wil jullie kennis overdragen naar mijn organisatie

Adoptie in eigen beheer.

Adoptie-academie

U heeft ook de mogelijkheid om onze kennis in huis te halen. Op basis van een train-de-trainer traject dragen we kennis over.  We bouwen samen een portal, waarin we uw (al aanwezige) én onze diensten gecombineerd aanbieden aan uw organisatie. Zo creëert u continuïteit terwijl u zelf het heft in handen heeft.

Ik wil een aanpak om doelstellingen te realiseren

Begeleiding bij digitale transformatie.

Adoptie-begeleiding

Wij kunnen ook de adoptie begeleiden voor uw organisatie. Onze adoptie-specialisten helpen om naast de juiste begeleiding op de werkvloer ook het management ‘mee te nemen’ en bijv. de juiste doelstellingen te formuleren. Zo bieden we een aanpak die bij de behoefte van uw organisatie past.

Ik wil weten wat adoptie oplevert

Opbrengsten en voortgang inzichtelijk.

Rapportage

In elke samenwerking bieden we heldere inzichten en concrete resultaten op basis van een vooraf afgestemde rapportage. We koppelen voortdurend terug aan zowel opdrachtgever, management als individuele deelnemers. Zo kunt u direct doorpakken op issues die boven water komen.

Ik wil een duurzame moderne werkplek

Borging van behaalde resultaten.

Communicatie en borging

We bieden handvatten om op lange termijn waarde te halen uit uw investe­ringen. We bieden onder­steuning op het gebied van communi­catie, zowel het hoe (stijl) als het wat (boodschap). We geven inzicht in voort­gang, dragen productiviteits­issues en oplos­singen aan en ontwikkelen nieuwe werk­wijzen, inclusief effectief gedrag.

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen