Aan tafel met de klant: hoe doorbreken we vaste patronen?

Leestijd: 2 minuten

We komen ze vaak tegen: goedlopende, gevestigde organisaties waar de processen weliswaar op orde zijn, maar waar het organisatorisch toch beter kan. Zo ook onlangs, toen ik aanschoof bij een bedrijf dat zichzelf als ‘gouden kooi’ zou bestempelen: medewerkers zijn goed in hun werk, ze zijn loyaal en er wordt goed voor ze gezorgd, maar dat zorgt wel voor een minimale doorstroom. Hoe vlieg ik het gesprek aan om tot de kern van de hulpvraag te komen? In een drieluik geven we je de komende blogs een kijkje in de keuken van 1uur.nu. Te beginnen bij het begin: aan tafel.

Gewoontedieren

Dagelijks schuif ik aan bij klanten uit de meest uiteenlopende branches. Ik luister naar hun verhaal, analyseer bedrijfsstructuren en trek conclusies. Het gesprek dat daaruit voortvloeit levert altijd nieuwe inzichten op, aan beide kanten van de tafel. In het geval van bovengenoemde klant concludeerden we dat de traditionele bedrijfscultuur, waaraan al decennialang werd vastgehouden, een weinig kritisch vermogen van de medewerkers heeft voortgebracht. Mensen blijven, gesteund door de zekerheid dat de huidige processen werken zoals ze werken, daarom ook maar ‘gewoon’ hetzelfde doen. Soms wel tien tot vijftien jaar lang. Werkwijzen veranderen niet en de drive om zich te verdiepen in gewenste en noodzakelijke verbeteringen ontbreekt.

Wat zijn de juiste vragen?

Zoals gezegd: dat zien we vaak. Medewerkers die hun werk al jarenlang op dezelfde manier doen en weinig tot niet getriggerd worden om te vernieuwen. Hierdoor ontstaat gaandeweg een mismatch tussen enerzijds producten en/of diensten, die wel innovatief zijn, en anderzijds de bedrijfscultuur, die star blijft. Om die starheid van een organisatie te doorgronden moet ik de juiste vragen stellen. Zijn er game changers binnen de organisatie die de kar kunnen trekken in een verandertraject? Waar zitten aanknopingspunten om tot effectievere werkprocessen te komen? Met welke afdelingen en directieleden heeft mijn contactpersoon te maken en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de urgentie ook bij hen landt?

Gedachtegoed verspreiden

Mijn klant is daarom gebaat bij een klip en klaar verhaal dat hem in één klap duidelijk maakt wat er moet gebeuren en hoe hij het hele bedrijf daarin kan meenemen. Weg van de top-down-benadering en met de medewerkers zélf aan de slag. Daar staan wij voor. Voor mij dus zaak om op de juiste knoppen te drukken. Om de impactgebieden voor deze organisatie uit te diepen en op een heldere manier over te brengen op welke manier de bezem erdoorheen moet.

Dan is het tijd voor het echte werk: de vloer op. Hoe we dat precies aanpakken, beschrijven we over twee weken in deel twee van dit drieluik.

Bas van Gool

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen