Hoe wijk je af van het vertrouwde pad?

Leestijd: 2 minuten

Waar veel bedrijven vrezen voor een grote operational change als gevolg van ICT-vernieuwingen, zien wij juist kansen. Door kleine implementaties van technische functionaliteit gericht in te zetten, groeit zowel de productiviteit van mensen als de kwaliteit van werkprocessen. Om te illustreren dat ICT-projecten lang niet altijd grootschalig en duur hoeven te zijn, delen we in deze blog graag een succesvolle klantcase met je.

We delen onze ervaring

De case speelt zich af bij een grote klant van ons – een gevestigd, traditioneel bedrijf met divers personeel. Ons werd gevraagd om dit bedrijf te ondersteunen bij het effectief en efficiënt gebruikmaken van digitale middelen. Office 365 moet hier leidend worden als samenwerkingsplatform waarmee medewerkers een boost kunnen geven aan persoonlijke productiviteit.

Geloof krijgen in de beschikbare ICT-middelen en in hun eigen skills – daar begint het allemaal mee. Daarmee wordt het fundament gelegd voor een ommezwaai binnen een bedrijf, zodat de vaak omslachtige werkprocessen kunnen worden teruggebracht tot iets dat deelbaar en controleerbaar is.

De casus

Bovendien: goed voorbeeld doet goed volgen. Eén van die goede voorbeelden heeft zich voorgedaan bij het team van service engineers van onze klant: de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud in de fabrieken. De afdelingsmanagers die dit team aanstuurt stond ten overstaan van de groep iedere ochtend voor een whiteboard, waarop hij de actiepunten van die dag noteerde. Deze punten werden overgenomen op individuele takenkaartjes, die weer werden uitgedeeld aan de service engineers of werden ingestoken op een planbord. De medewerkers gingen de fabriek in om hun taken uit te voeren: ze vervingen onderdelen of constateerden dat er reparaties moesten worden uitgevoerd. Met het takenkaartje gingen ze terug naar kantoor, de taken werden geëscaleerd en pas de volgende dag of zelfs later kon de betreffende reparatie worden uitgevoerd.

Door Microsoft Teams en Planner te introduceren hebben we al deze handelingen geautomatiseerd. Taken worden digitaal toegekend aan medewerkers, zij kunnen de status op elk gewenst moment online bijwerken en wijzigingen worden direct digitaal teruggekoppeld. Hierdoor hoeft men niet meer op elkaar te wachten, staat een machine bij een defect minder lang stil en heeft de afdelingsmanager continu zicht op zijn mensen, op de prioriteiten die hij moet stellen en op de rapportages van taken.

Dit kun jij ook!

Dat is waar wij ons bed voor uit komen en waarom wij mensen zo graag leren met ICT te werken. Op deze manier maken we de verandering concreet zichtbaar op de werkplek en krijgen we een heel bedrijf daarin mee. Als het herzien van één werkproces al zoveel winst kan opleveren, wat betekent dat dan voor het grotere plaatje? Wij laten het bedrijven graag zelf ervaren.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen