Zelfredzaamheid is de sleutel tot duurzame adoptie

Wil je dat medewerkers uit zichzelf op ontdekkingstocht gaan in hun nieuwe software en dat iedereen uiteindelijk innovatie ademt? Wil je op eigen kracht een adoptietraject voortzetten? Dan moet je zelf je verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de échte kartrekkers binnen jouw organisatie kunnen opstaan. Gelukkig kunnen wij daarbij helpen met de nieuwe 1uur.nu Acaemy.

Eigen capaciteit

Om adoptie zélf tot een hoger niveau te tillen en jouw organisatie duurzaam in beweging te brengen, is het zaak om te investeren in de zelfredzaamheid van jouw organisatie. Wellicht heb je zelf al trainers in huis die opgeleid kunnen worden om met een steviger fundament collega’s bij de hand te kunnen nemen. Of misschien zit je in een adoptietraject dat met externe krachten te duur wordt en wil je duurzaam investeren in eigen capaciteit? Als de juiste sleutelpersonen op de juiste gebieden worden opgeleid en gestimuleerd om collega’s te ondersteunen waar mogelijk, wordt adoptie écht omarmd en kunnen ICT-middelen optimaal worden benut.

Verschillende doelgroepen

Om erachter te komen wie die sleutelpersonen precies zijn, destilleren wij een aantal verschillende doelgroepen. Tot de eerste doelgroep behoren de ambassadeurs. Dat zijn de medewerkers die hun collega’s graag stimuleren in hun ICT-gebruik en hen de juiste kant op wijzen wanneer er vragen zijn. Dit zijn echt de mensen die hun collega’s op sleeptouw nemen en voorbeeldgedrag vertonen.

Ten tweede zijn er de super users. Dit zijn de specialisten. Deze medewerkers weten bovengemiddeld veel van een specifieke applicatie of tool en zijn gemotiveerd deze kennis met hun collega’s te delen. Zij zijn in staat om zaken tot in detail uit te leggen.

En dan zijn er binnen sommige organisaties zelfs nog digitrainers, digibuddies en koplopers die zélf al de werkvloer op gaan. Zij zorgen ervoor dat medewerkers die dit behoeven, benaderd worden door trainers en signaleren in hun rol al de wensen en behoeften van hun collega’s.

Bovengenoemde doelgroepen kunnen wij trainen én certificeren – zodat zij niet alleen uit enthousiasme hun collega’s op mee kunnen nemen, maar ook met een gedegen kennisbasis. We leren hen skills en bieden handvatten om zo effectief mogelijk hun rol in te vullen. Wat zijn de fijne kneepjes van het trainen? Hoe luister je optimaal naar collega’s en hoe neem je breng je hen in een laagdrempelige sessie de fijne kneepjes van b.v. online vergaderen en samenwerken bij? De 1uur.nu Academy en het bijbehorende materiaal dat ter beschikking wordt gesteld stelt ambassadeurs en super users volop in de gelegenheid zich te ontwikkelen tot volwaardig trainer in productief gebruik van digitale middelen.

 Gebruikers op maat bediend

Tot slot zijn daar natuurlijk de eindgebruikers die gebruik maken van de Adoptie Academy. Naast persoonlijke begeleiding, zowel individueel als in een groep, bieden we onder andere functionele support, videosnacks of een chatbot, creëren we een overzichtelijke intranetsite met uitgebreide instructies en stellen we leermateriaal ter beschikking. De gebruiker kiest zelf welk onderdeel van de academie hem of haar het beste past, of op dat uit de brand moment helpt, zodat het werk weer door kan.

 

Dit is de 1uur.nu Academy

De 1uur.nu Academy bouw en onderhoud je sámen met ons. Dankzij een mooie mix van diensten en adoptiemiddelen stimuleer je jouw medewerkers kennis over te dragen en ICT-middelen optimaal te gebruiken, om zo maximale impact op de werkvloer te genereren.

1uur.nu Academy? 

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen