Veilig werken? Maak medewerkers verantwoordelijk

Leestijd: < 1 minuut

Veilig werken heeft voor een groot deel te maken met eigenaarschap. Stel: je huurt met acht vrienden een bungalow. Wie voelt zich dan echt verantwoordelijk dat de deur van het huisje op slot gaat als jullie op stap gaan? Wie kijkt nog een keer extra of het gas wel uit is en de haard niet meer brandt? Dat is vaak degene op wiens naam het huisje is geboekt, want deze persoon kan aansprakelijk gesteld worden.

Zo deden wij dat

Ditzelfde principe hebben wij onlangs toegepast in een zakelijke omgeving bij een verzekeraar. Voor die klant hebben we een Teams-omgeving ingericht en daarbij hebben we bepaalde functionarissen eigenaar gemaakt van specifieke informatie. Zo hebben we de Proces- & Productmanager Huisdieren eigenaar gemaakt van het kanaal met alle informatie over de huisdierenverzekering. Zij is verantwoordelijk dat alle documenten up-to-date zijn, dat persoonsgegevens goed afgeschermd zijn en dat documenten met een bepaalde bewaartermijn op tijd verplaatst worden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen