Digitale toegankelijkheid

1uur.nu helpt jouw organisatie met digitale toegankelijkheid

Een bedrijf is geen bedrijf zonder mensen. En bij 1uur.nu draait het om die mensen. We brengen ze samen en halen het beste in ze naar boven. Wij geloven dat iedereen, ongeacht zijn of haar rol, locatie of capaciteiten, moet worden uitgerust met de juiste hulpmiddelen en informatie. Om zo effectief (samen) te werken. Daarom hechten wij veel waarde aan digitale toegankelijkheid, zodat iedereen gemakkelijk meedoet.

Digitale toegankelijkheid betekent dat digitale middelen volledig toegankelijk zijn voor iedereen, óók voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid is daarmee een oplossing (en geen probleem) en wordt mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen.

Digitale toegankelijkheid in de praktijk

Digitale toegankelijkheid draag je met iedereen: de organisatie, de medewerkers zonder beperking én de medewerkers met beperking. Zo wordt makkelijk, efficiënt en productief (samen)werken voor iedereen mogelijk. Dit levert iedereen tijdswinst op. Door het bieden van een digitaal toegankelijke werkplek creëer je als organisatie ook ruimte voor meer talenten. Dat biedt kansen in deze krappe arbeidsmarkt.

Wij hebben al veel organisties en medewerkers op weg mogen helpen naar een digitaal toegankelijke manier van werken. Benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen? Bekijk hier onze verschillende trainingen over toegankelijkheid.

ICT-coach

Gericht op de medewerker met beperking

1-op-1 coaching voor medewerkers die veel baat hebben bij het kennen en vooral leren gebruiken van de digitale toegankelijkheidsfuncties om zodoende de digivaardigheid te verhogen en productiever te zijn.

Training: Basisprincipes van toegankelijkheid

Gericht op de medewerker met en zonder beperking

Toegankelijkheidsfuncties helpen iedereen om makkelijker (samen) te werken en om niemand in de organisatie uit te sluiten. Door de hele organisatie dezelfde training te geven, heeft iedereen hetzelfde basisniveau en weten medewerkers de verschillende functies te gebruiken.

Governance workshop

Gericht op de organisatie

Elke organisatie vraagt een eigen benadering. Dat zit in cultuur, gedrag, niveau en in onderdelen van beleid en governance. Goede governance draagt bij aan helderheid, op weg naar een toegankelijke organisatie.

Training: Inclusief vergaderen

Gericht op de medewerker met en zonder beperking

Tijdens deze vergadering wordt het bewustzijn over inclusief en effectief vergaderen vergroot. Dat doen we door handvatten aan te reiken en opties aan te leren. Zo wordt de overdracht van informatie effectiever.

Klantverhaal 1uur.nu

Overheidsinstantie

Bij overheidsinstanties is inclusiviteit en digitale toegankelijkheid een belangrijk onderwerp. Overheidsinstanties moeten bijvoorbeeld voldoen aan toegankelijkheidseisen voor hun website. Dat zorgt ervoor dat deze voor alle doelgroepen beter is te gebruiken.

Dit zette een klant van ons aan het denken: wij willen dat onze eigen medewerkers ook geholpen en ondersteund worden. Daarom hebben wij deze klant geholpen met de training ‘Inclusief vergaderen’. Wij zijn klein gestart en wegens succes hebben we de training breder uitgerold in de organisatie.

Resultaat: het bewustzijn van medewerkers over het belang van toegankelijkheid is vergroot binnen de organisatie. Daarnaast hebben zij handvatten geleerd, zodat iedereen ongeacht rol, capaciteiten of beperking goed mee kan doen tijdens een online vergadering.

Wist je dat?

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen.Dit kan variëren van mensen die slechtziend of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, dyslectisch, motorisch beperkt of autistisch. Niet elke beperking is gelijk zichtbaar, veel beperkingen zien we niet of zijn tijdelijk aanwezig. Door digitale toegankelijkheid (meer) aandacht te geven, zorg je ervoor dat je niemand uitsluit en iedereen in de organisatie mee kan doen. Zo zet je de eerste stappen naar een inclusieve organisatie.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

1uur.nu gebruikt cookies voor website-optimalisatie.
Klik hier voor meer uitleg.