We hebben onze Modern Work Scan vernieuwd

Leestijd: 2 minuten

Nu de Modern Work Scan ruim een jaar bestaat, was het voor ons tijd voor een evaluatie. Onze dienstverlening is continu in ontwikkeling en dat geldt voor onze tools niet anders. De evaluatie heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in de scan; we zetten ze in deze blog voor je op een rij.

De Modern Work Scan geeft jou, middels een kwalitatieve uitvraag, inzicht in de adoptiegraad en het digitale gedrag van jouw medewerkers. De vraagstellingen werden aanvankelijk per productiviteitsthema ingedeeld om zo de adoptie readiness van individuen, teams en/of afdelingen in kaart te kunnen brengen.

Scenario’s

Die indeling hebben we nu aangepast. De productiviteitsthema’s hebben we verruild voor verschillende thematische scenario’s die in het afgelopen jaar duidelijk uit de scan zijn gerold. Binnen elk scenario worden vragen gesteld over vier subcategorieën. Dit zijn: productiviteit, vaardigheid, (werk)afspraken en gedrag. Deze manier van vragen is nu ook geheel in lijn met onze Teamstraining, wat de herkenbaarheid en uniformiteit vergroot.

Subcategorieën

De cadans van vraagstellingen is binnen ieder scenario hetzelfde: over elke subcategorie worden vier vragen gesteld die direct handvatten kunnen geven voor onze trainingen. Neem bijvoorbeeld de categorie ‘vaardigheid’, waar de vraag ‘Hoe organiseer ik mijn bestanden?’ voorbijkomt. Als mensen laag scoren op deze vaardigheid, levert dat concrete input op voor onze ICT-coach die met de betreffende medewerker aan de slag kan op dit gebied. Of, wanneer op de vraag ‘Hoe efficiënt vergaderen wij?’, in de categorie ‘productiviteit’ laag wordt gescoord, kunnen daar in een Teamstraining direct afspraken over worden gemaakt met de medewerkers.

Direct coachen en trainen

Zodoende geeft onze Modern Work Scan niet langer alléén inzicht in de adoptie readiness, maar ligt de focus ook sterker op coachen en trainen on-the-go. Na het uitrollen van de scan weet je dus hoe je ervoor staat en wat de ambities zijn en kun je daar ook direct mee aan de slag.

Omdat een aantal vragen specifiek op Microsoft Office was gericht, konden mensen die niet met Office werken deze vragen minder goed beantwoorden. De vragenlijst is nu zo ingestoken dat medewerkers die (nog) niet met Office werken, deze vragen net zo goed kunnen beantwoorden.

Geen waarheidstest

Wat in elk geval onveranderd is gebleven: de Modern Work Scan is en blijft een vragenlijst die gericht is op persoonlijke ervaring en perceptie. De vraagstellingen zijn geen feitelijke waarheidsvragen en de scan is geen kwaliteitstest. Om die reden werkt de scan, zo hebben we gemerkt, het allerbest in combinatie met persona’s. Wanneer je medewerkers in groepen verdeeld, kan nóg beter worden bepaald welke functies, afdelingen of teams interessant zijn voor extra adoptie-interventie.

Geïnteresseerd in de Modern Work Scan? We rollen hem graag voor je uit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen