Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 juni 2018.

Beste bezoeker,

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze website gebruikmaakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en diensten van 1uur.nu. U dient zich ervan bewust te zijn dat 1uur.nu niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy en cookie beleid van 1uur.nu te accepteren.

Inhoudsopgave

De volgende onderwerpen komen in dit privacy beleid aan bod:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Soorten gegevens
 3. Bron van verkrijging
 4. Doeleinden voor de verwerking
 5. Grondslagen voor de verwerking
 6. Delen van gegevens
 7. Cookies
 8. Profiling
 9. Bewaren
 10. Beveiliging
 11. Rechten als betrokkene
 12. Wijzigingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Via onze website en dienstverlening worden ‘persoonsgegevens’ of ‘gegevens’ verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is 1uur.nu, een vennootschap onder firma, gevestigd te Gorinchem op Boerenstraat 56, 4201 GB, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vennoten, de heren B. van Gool en B. van Leur.

2. Soorten gegevens

 • Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit beleid genoemde doelen:
 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Werk gerelateerde gegevens zoals werkgever en functie;
 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze website.

We gebruiken niet altijd alle bovengenoemde gegevens, over het algemeen is het beperkt tot een aantal van deze gegevens. Welke gegevens we wanneer gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken.

3. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van u te vragen. U heeft daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

We verkrijgen daarnaast ook gegevens automatisch, bijvoorbeeld technische gegevens over de apparaten die u gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken.

4. Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten en/of informatie, bijvoorbeeld een training, aan te bieden en te kunnen laten werken;
 • Zodat u via onze digitale diensten informatie kan plaatsen en uitwisselen, bijvoorbeeld door het invullen van een intake of evaluatie en het ontvangen van een terugkoppeling op een door u gevolgde training;
 • Om u gericht te benaderen voor deelname aan een training;
 • Voor het samenstellen van statistieken om de effectiviteit van onze trainingen te optimaliseren;
 • Om door middel van het vastleggen van uw surfgedrag, persoonlijke profielen op te bouwen zodat we gerichte content en advertenties kunnen tonen, welke beter aansluiten bij uw interesses;
 • Om u (elektronische) commerciële boodschappen van 1uur.nu toe te sturen, zoals een blog of nieuwsbrief;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

5. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld het verzorgen van een training.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie.

We verwerken ook gegevens omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan het privacybelang van de betrokkene.

Tot slot verwerken we gegevens op basis van toestemming. We informeren en vragen toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

6. Delen van gegevens

Gegevens kunnen binnen 1uur.nu worden uitgewisseld en gecombineerd.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die beschikking krijgen over uw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van ‘verwerker’ op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met deze gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’.

7. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken, hierna ‘cookies’. Voor meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke cookies we waarom gebruiken en hoe u hierop controle kunt uitoefenen, verwijzen we u naar ons Cookie beleid.

8. Profiling

Op onze website maken wij gebruik van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel om de bezoeker in te delen in bepaalde (interesse)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kunnen alle relevante gegevens worden meegenomen die we genoemd hebben in ‘2. Soorten gegevens’.

Het belang van profiling is dat we uit het profiel kunnen afleiden in welke content u mogelijk geïnteresseerd bent en welke diensten bij u zouden passen.

9. Bewaren

Wij proberen gegevens zolang te bewaren als noodzakelijk. Er is geen wettelijke bewaartermijn voor alle soorten gegevens. We bewaren uw gegevens in ieder geval zolang u gebruik maakt van onze diensten.

10. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde ‘verwerkers’ inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging) standaarden met uw gegevens om te gaan.

11. Rechten als betrokkene

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt ten allen tijd 1uur.nu een verzoek sturen om uw rechten uit te oefenen. U doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@1uur.nu. Specifieer in uw verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet, welk recht u wilt uitoefenen en bewijs ook dat het uw persoonsgegevens zijn. We streven ernaar om binnen een maand op uw verzoek te reageren.

12. Wijzigingen

1uur.nu kan dit Privacy beleid eenzijdig wijzigen. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Dit doen we door bijvoorbeeld een melding op onze website te plaatsen, via e-mail of doordat we u opnieuw toestemming vragen.

13. Vragen

Voor vragen of klachten op het gebied van privacy, kunt u contact opnemen met 1uur.nu via privacy@1uur.nu of telefonisch via 085-5000 001.

De adoptie-paradox

De moderne werkplek wordt ondersteund met slimme devices, handige tools, vele apps en nieuwe toepassingen. Medewerkers verdrinken in alle keuzes en mogelijkheden. En raken teleurgesteld in de belofte van de techniek.

Ze kunnen het eenvoudig niet bijbenen bij gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden. Er wordt houvast gevonden in werken zoals ‘gisteren’, de mogelijkheden van ‘vandaag’ blijven onbenut. Niet omdat men het niet wil, maar omdat men niet weet wat er mogelijk is.

Download de brochure zodat we ‘morgen’ met u aan de slag kunnen.

Onze belofte

Een hogere persoonlijke effectiviteit, efficiënt digitaal samenwerken en een hogere opbrengst van uw ICT-investeringen

Onze kijk op rende­ment​ halen uit uw ICT-middelen