Privacy policy

Zo gaan wij om met persoonsgegevens

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 juli 2023

Beste bezoeker,

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u van onze website gebruikmaakt, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van 1uur.nu. Het kan zo zijn dat via onze diensten links naar websites van derden worden gedeeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat 1uur.nu niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites en bronnen. We raden het aan om altijd de privacyverklaring van deze websites te lezen.

1. Verwerkings verantwoordelijke

Via onze website en dienstverlening worden ‘persoonsgegevens’ verwerkt. Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan we alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd met persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is 1uur.nu B.V., een besloten vennoot, gevestigd te Gorinchem op Kleine Landtong 19a, 4201 HL, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vennoten, de heren B. van Gool en B. van Leur.

2. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Werkgerelateerde gegevens zoals werkgever en functie;
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze website.


We gebruiken niet altijd alle bovengenoemde gegevens. Over het algemeen is het beperkt tot een aantal van deze gegevens. Welke gegevens we wanneer gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken.

3. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van u te vragen. U heeft daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

We verkrijgen daarnaast ook gegevens automatisch, doch enkel en alleen voor zover hier volgens de privacywetgeving geen expliciete toestemming van u voor is vereist. Denk hierbij aan technische gegevens over de apparaten die u gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies.

4. Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten en/of informatie, bijvoorbeeld een training, aan te bieden en te kunnen laten werken;
 • Zodat u via onze digitale diensten informatie kan plaatsen en uitwisselen, bijvoorbeeld door het invullen van een intake of evaluatie en het ontvangen van een terugkoppeling op een door u gevolgde training;
 • Om u gericht te benaderen voor deelname aan een training;
 • Voor het samenstellen van statistieken om de effectiviteit van onze trainingen te optimaliseren;
 • Om door middel van het vastleggen van uw surfgedrag, persoonlijke profielen op te bouwen zodat we gerichte content en advertenties kunnen tonen, welke beter aansluiten bij uw interesses;
 • Om u (elektronische) commerciële boodschappen van 1uur.nu toe te sturen, zoals een blog of nieuwsbrief;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.


We zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waar u toestemming voor gegeven heeft.

5. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld het verzorgen van een training.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie.

Tot slot verwerken we gegevens op basis van toestemming. We informeren en vragen toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we (elektronische) commerciële boodschappen toesturen. Indien de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

6. Delen van gegevens

Gegevens kunnen binnen 1uur.nu B.V. worden uitgewisseld en gecombineerd. 

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van 1uur.nu B.V. op. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van ‘verwerker’ op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met deze gegevens mag omgaan. Met elke verwerker wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is onder meer geregeld hoe de verwerker zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat.

7. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken, hierna ‘cookies’. Voor meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke cookies we waarom gebruiken en hoe u hierop controle kunt uitoefenen, verwijzen we u naar ons cookiebeleid (punt 13).

8. Bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Er is geen wettelijke bewaartermijn voor alle soorten gegevens. We bewaren uw gegevens in ieder geval zolang u gebruik maakt van onze diensten.

9. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde ‘verwerkers’ inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging) standaarden met uw gegevens om te gaan.

10. Rechten als betrokkene

U heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde 1uur.nu B.V. een verzoek sturen om uw rechten uit te oefenen. U doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@1uur.nu. Specifieer in uw verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet, welk recht u wil uitoefenen en bewijs ook dat het uw persoonsgegevens zijn. We streven ernaar om binnen een maand op uw verzoek te reageren.

11. Wijzigingen

1uur.nu kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

12. Vragen

Voor vragen of klachten op het gebied van privacy, kunt u contact opnemen met 1uur.nu B.V. via privacy@1uur.nu of telefonisch via 0183-512 253.

13. Cookiebeleid 1uur.nu B.V. – per februari 2020

Tijdens een bezoek aan de website van 1uur.nu B.V. worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Wij maken hiervoor gebruik van cookies. De verantwoordelijke is 1uur.nu, een besloten vennootschap, gevestigd te Gorinchem op Kleine Landtong 19A, 4201 HL, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vennoten, de heren B. van Gool en B. van Leur.

Op deze pagina kunt u lezen welke informatie er precies wordt verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast geven wij een toelichting voor wat u kunt doen als u geen cookies wilt accepteren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de websites van 1uur.nu B.V. via uw browser op de harde schijf van uw eigen computer worden opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies, namelijk:

 • Het onthouden van loginnaam of instellingen;
 • Uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u dit eenmalig hoeft aan te geven;
 • Met behulp van cookies kunnen advertenties worden afgestemd op uw interessegebied.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies zorgen er voor dat wij onze online dienstverlening kunnen uitvoeren. Online bestellen of betalen is zonder deze cookies bijvoorbeeld niet mogelijk. Deze cookies onthouden welke keuzes u als bezoeker tijdens het websitebezoek heeft gemaakt. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren. Deze cookies kunnen gebruikt worden om de website te personaliseren op basis van voorkeuren of product keuze.
 • Analytische cookies: Deze cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites. Deze gegevens maken het mogelijk om het gebruik van de website te optimaliseren. Deze cookies bewaren geen informatie waarmee de identiteit van de bezoeker kan worden achterhaald, de gegevens blijven anoniem.


Welke cookies gebruikt 1uur.nu?

Om het bezoek aan de website van 1uur.nu B.V. gemakkelijker te maken voor onze bezoekers, maakt 1uur.nu B.V. gebruik van de genoemde functionele cookies. U wordt altijd vooraf geïnformeerd hierover.

Voordat we analytische cookies plaatsen, informeren we u hierover en vragen we uw toestemming. Pas nadat we deze toestemming hebben ontvangen, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

Door de wijze waarop internet en websites werken, is er een mogelijkheid dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via de domeinen door derde partijen worden geplaatst.

Indien u dergelijke cookies tegenkomt (en die dus niet in een van de bovengenoemde categorieën vallen), laat het ons dan vooral weten. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze u privacy waarborgen.

Wilt u geen cookies accepteren?
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt onderstaand informatie vinden over het uitzetten of wissen van cookies per browser:


Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Gegevens delen met derden
Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden. De derden treden dan op in opdracht van 1uur.nu B.V. Wij gebruiken de gegevens van derden om inzicht te krijgen van onze bezoekers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van cookies die niet in opdracht van 1uur.nu B.V. plaatsvindt.

Leadinfo:
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Wijzigingen
1uur.nu B.V. kan dit cookiebeleid eenzijdig wijzigen. We raden u daarom aan om regelmatig dit beleid op wijzigingen te controleren. Wanneer we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Vragen
Voor vragen of klachten op het gebied van cookies, kunt u contact opnemen met 1uur.nu B.V. via privacy@1uur.nu of telefonisch via 0183-512 253.

Inhoud

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Aan de slag met Copilot voor Microsoft 365?